De werkrelatie met multi-stressgezinnen

Deze studie onderzoekt welke elementen in de werkrelatie (de klik) tussen multi-stressgezinnen en behandelaren de behandeling effectief maken. Het onderzoek vindt plaats op de afdeling gezinspsychiatrie van Yulius.

 

Bij multi-stressgezinnen spelen er problemen op meerdere gebieden, zoals financiën, opvoeding, psychiatrie en relaties. Uit onderzoek blijkt dat een goede werkrelatie in een één-op-één-relatie positieve effecten heeft op de uitkomst van de behandeling. De vraag is of dit ook zo is bij de behandeling van multi-stressgezinnen, waarbij behandelaren te maken hebben met meerdere personen en ’stemmen’ vanuit het gezin. En wat zijn de werkzame elementen van deze werkrelatie?

 

De elementen die onderzocht worden zijn gezinskenmerken engehechtheidsrepresentaties van zowel gezinsleden als behandelaren:

 

-       De gezinskenmerken die in beeld worden gebracht, zijn o.a. het land van herkomst, het aantal kinderen, aan- of afwezigheid van een partner en opleiding;

 

-       De gehechtheidsrepresentatie verwijst naar het beeld dat iemand heeft over gehechtheidsrelaties.Verondersteld wordt dat de gehechtheidsrepresentatie van de behandelaar van invloed is op de werkrelatie en daarmee op de behandeluitkomsten. Voor de gezinsbehandelaren van Yulius is het belangrijk om te begrijpen wat er tussen hen en de gezinnen gebeurt en wat ze hiervan kunnen leren.

 

Het onderzoek is gestart in april en vindt plaats op de Poli Gezinnen, de Gezinsdagbehandeling en Gezinskliniek. Inmiddels hebben 53 gezinnen en 30 behandelaren toestemming gegeven om mee te doen. Zij vullen op vier momenten vragenlijsten in over gehechtheid, psychopathologie en gezinsfunctioneren. Ook maken de onderzoekers video-opnames van behandelsessies. Behandelaren krijgen een interview en vullen ook vragenlijsten in. Het onderzoek loopt t/m december 2016.

 

Dit onderzoek geeft hopelijk meer inzicht in wat werkt in de werkrelatie, wat benut kan worden bij training en opleiding van (gezins)behandelaren. Hopelijk leidt dit tot een nog betere behandeling van multi-stressgezinnen; hoogcomplexe zorg. Ook draagt het onderzoek bij aan continue kritische zelfreflectie, essentieel voor het succes en voortbestaan van een specialistische Gezinsafdeling.

 

Contactpersonen

Liesbeth Gudde (e-mail: l.gudde@yulius.nl)

Corine Rijnberk

Daniela Beijer

Sylvana Robbers