Welke zorgvorm bij uithuisplaatsing?!

 

Harmke Leloux-Opmeer heeft haar derde onderzoeksrapport afgerond: Follow-up onderzoek naar hoe 161 kinderen zich tijdens het eerste jaar van hun plaatsing in een pleeggezin, gezinshuis of open residentiële groep ontwikkelen en welke overeenkomsten en verschillen hierin zijn. Op hoofdlijnen blijkt dat het functioneren van het merendeel van de kinderen en hun gezinnen verbetert dan wel stabiliseert. Echter iedere zorgvorm lijkt zijn eigen zorgvorm-specifieke effect te hebben, waar het ene kind beter van profiteert dan het andere. Matching in zorgtoewijzing is dus van belang.

Lees hier meer over het onderzoek 'Uithuisplaatsing' en lees hieronder de samenvatting en/of het volledige follow-up rapport.