Voor (pleeg)ouders

ConsenseP netwerk

ConsenseP is een samenwerkingsverband tussen hulpverlenende instellingen en wetenschappelijke instellingen. Binnen ConsenseP ligt de nadruk op het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek dat tot concrete uitkomsten moet leiden zodat het uiteindelijke doel behaald wordt: het bevorderen van de zorg voor pleeggezinnen.

 

Om kwalitatief goede zorg te bieden aan pleeggezinnen en daarmee de ontwikkeling van het kind te bevorderen, vinden wij het belangrijk dat ons behandelaanbod aansluit op de laatste inzichten binnen het vakgebied. Dit doen wij o.a. door onze krachten en expertise te bundelen, kennis over nieuwe ontwikkelingen met elkaar te delen en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek uit te voeren. Ook staan wij open voor ideeën om de kennis over en begeleiding van pleeggezinnen te verbeteren.

 

Onderzoek

Het eerste onderzoek dat binnen het ConsenseP netwerk valt is het onderzoek 'Positief Opvoeden bij Pleegzorg'. Dit is een onderzoek naar vormen van pleegzorgbegeleiding. Hiernaast vindt u meer informatie over het onderzoek.