Research

Binnen het samenwerkingsverband ConsenseP kunnen wetenschappelijke onderzoeken ingebed worden. Hierbij ligt de hoofdfocus op toegepast onderzoek, welke binnen de instellingen tot concrete uitkomsten moet leiden.