Onderzoek Positief Opvoeden bij Pleegzorg

Wat is het doel van het onderzoek Positief Opvoeden bij Pleegzorg?

Kinderen die in pleeggezinnen komen hebben vaak een moeilijke start gehad in hun leven. Het is voor deze kinderen dan ook niet gemakkelijk nieuwe volwassenen te durven vertrouwen; dit moeten ze vaak (deels) opnieuw leren. Dat geldt ook voor het opbouwen van een band met hun pleegouders.

Om pleegouders hierbij te ondersteunen en te leren omgaan met het soms moeilijk te begrijpen gedrag van pleegkinderen, zijn er vormen van begeleiding ontwikkeld voor pleeggezinnen. De Universiteit Leiden en de Yulius Academie onderzoeken deze vormen van begeleiding.

 

Doelgroep

De doelgroep van het onderzoek zijn pleegouders met pleegkinderen in de leeftijd van 1 tot 6 jaar. De geschatte verblijfsduur in het pleeggezin is minimaal zes maanden. Zowel netwerk- als bestandspleegzorg komt in aanmerking voor deelname aan het onderzoek.

 

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Als u besluit deel te nemen wordt u samen met uw pleegkind uitgenodigd voor de eerste afspraak. Hierbij zullen we video-opnames maken van u en uw pleegkind tijdens verschillende opdrachten en spelletjes. Ook vragen we u om enkele vragenlijsten in te vullen. Verder zullen we u en uw pleegkind vragen of u wat speeksel in een buisje wilt doen en of u een haarlokje af wilt staan, voor het meten van bepaalde stoffen die aan stress gerelateerd zijn*. In totaal duurt deze afspraak ongeveer 1,5 uur.

 

Na de eerste afspraak start de begeleiding waarbij de begeleidingsafspraken in overleg met u worden gemaakt. De begeleiding zal bestaan uit huisbezoeken en gesprekken, waarbij het aantal bezoeken kan verschillen per pleeggezin (dit wordt door het toeval bepaald). Tijdens sommige bezoeken (maximaal 6) zullen video-opnames worden gemaakt. De begeleiding wordt uitgevoerd door pleegzorgwerkers en onderzoekers van de Universiteit Leiden en duurt ongeveer 3 maanden.

 

Kort na afloop van de begeleiding en opnieuw na een periode van 2 maanden wordt u weer uitgenodigd voor een afspraak. Deze vervolgafspraken zullen vergelijkbaar zijn aan de eerste keer. Na afloop van het onderzoek ontvangt u van ons een DVD met video-opnames van uw pleegkind als herinnering en krijgt uw pleegkind een klein cadeautje. Als blijk van waardering voor uw tijd en inzet ontvangt u na afloop van zowel de nameting als de vervolgmeting een cadeaubon ter waarde van €50,-.

 

Wat wordt er van u verwacht?

We hopen van harte dat u mee wilt werken aan het onderzoek om zo de begeleiding van huidige en toekomstige pleegouders en pleegkinderen te verbeteren. Als u besluit deel te nemen, heeft dit geen enkele consequentie voor de begeleiding waarvan u binnen de instelling al gebruik maakt. Er worden geen aanpassingen van u of uw pleegkind gevraagd op het gebied van dagelijkse activiteiten, medicatiegebruik en dergelijke.

 

Momenteel doen de volgende pleegzorgorganisaties mee aan het onderzoek:

Horizon, Youké, Rubicon, Elker, Jeugdhulp Friesland, Kompaan en de Bocht, Yorneo, Leger des Heils en Parlan. 

 

Als u wilt deelnemen aan ons onderzoek (maar nog niet benaderd bent), raden wij u aan om hieronder te kijken of uw pleegzorginstelling al meedoet aan het onderzoek. U kunt rechtstreeks contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar positiefopvoedenbijpleegzorg@yulius.nl . Staat uw pleegzorginstelling er (nog) niet bij en wilt u toch mee werken aan het onderzoek? Neem dan ook gerust contact met ons op en zodat we samen de mogelijkheden kunnen bespreken. Pleegouders met pleegoudervoogdij kunnen zonder tussenkomst van een pleegzorgorganisatie deelnemen. 

 

Provincie Naam deelnemende instelling(en):

 Noord-Holland

 Parlan

 Leger des Heils

 Zuid-Holland

 Horizon

 Yulius

 Centrum voor Gezinsstudies

 Utrecht

 Youké

 Leger des Heils

 Noord-Brabant

 Oosterpoort 

 Kompaan en de Bocht

 Gelderland

 

 Leger des Heils

 Drenthe

 Yorneo

 Leger des Heils

 Groningen

 Elker

 Leger des Heils

 Friesland

 Jeugdhulp Friesland  

 Leger des Heils

 
 

* Er kunnen kleine verschillen zijn in de uitvoering van het onderzoek binnen de diverse deelnemende instellingen. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.