Missie

ConsenseP heeft als missie om als kennis- en ontwikkelingsplatform expertise uit te wisselen en de verbinding te leggen tussen wetenschappelijk onderzoek en praktijk met als uiteindelijke doel het bevorderen van de zorg voor (pleeg)gezinnen. Hierbij wordt ingespeeld op ontwikkelingen binnen de zorg op het gebied van pleegzorg.

 

Dit doen we o.a. door 2 keer per jaar een bijeenkomst te organiseren. Tijdens deze bijeenkomsten is er ruimte voor:

 

- Vergroten/verdiepen van kennis door presentaties/workshops/lezingen

- Uitwisseling van ervaringen

- Evaluatie van lopende onderzoeksprojecten

- Inbreng van nieuwe innovatie- en projectideeën