Over ons

ConsenseP is een gezamenlijk netwerk op het gebied van trauma, hechting en pleegzorg tussen hulpverlenende instellingen enerzijds en wetenschappelijke instellingen anderzijds. Binnen ConsenseP ligt de nadruk op het opzetten en uitvoeren van toegepast onderzoek met als uiteindelijke doel het bevorderen van de zorg voor (pleeg)gezinnen.

 

Klik hier voor meer informatie over ConsenseP.

Klik hier om meer te weten te komen over de deelnemende instellingen.