Nieuwe methodiekhandleiding helpt pleegzorgbegeleiders vooruit te kijken

 

Om zich optimaal te ontwikkelen heeft een kind in een pleeggezin een veilige en stabiele plek nodig. Duidelijkheid over de toekomst en een goede samenwerking tussen alle belangrijke mensen om het kind heen is hiervoor noodzakelijk. Pleegzorgbegeleiders zijn de verbindende schakel tussen alle partijen en behartigen de belangen van het kind. Het is belangrijk dat zij daarbij vooruitkijken.

De nieuwe, landelijke methodiek ‘Pleegzorg begeleiden is een vak!’, helpt hen daarbij. Bovendien zorgt de methodiek, bij breed landelijk gebruik, dat alle pleegzorgbegeleiders zo effectief én uniform mogelijk hun werk kunnen doen. ‘Pleegzorg begeleiden is een vak!’ is ontwikkeld door PI Research en het Nederlands Jeugdinstituut, met financiering van Stichting Kinderpostzegels Nederland en in nauwe samenwerking met vier pleegzorgaanbieders: Jeugdhulp Friesland, Juzt, Lindenhout en Youké. De methodiek is te bestellen via de website van PI Research.

bron: https://kennisnetjeugd.nl/werkgroep/47-kennisnetwerk-pleegzorg/prikbord