Onderzoekslunch Yorneo

Datum: 20 juni 2017

Locatie: Papenvoort 

 

Yorneo (één van de deelnemende pleegzorgorganisatie aan het onderzoek Positief Opvoeden bij Pleegzorg) organiseert op 20 juni voor de vijfde keer de ‘Pleegzorg onderzoeks-lunch’. Deze zal plaatsvinden in het opleidingscentrum van Yorneo.

Onder genot van brood en soep kun je je wederom laten informeren over de uitkomsten van een aantal onderzoeken. De volgende lezingen staan op het programma:

1.     Anne Heslinga zal vertellen over haar onderzoek naar de mate waarin lichamelijke klachten bij pleegkinderen voorkomen en of dit verandert naar mate de plaatsing vordert.

2.     Anouk Goemans zal in haar presentatie kort ingaan op de resultaten van haar promotie onderzoek en daarnaast het belang van screening en monitoring van de ontwikkeling van pleegkinderen bespreken.

3.     Tot slot zal ook Willeke Daamen van het Nederlands jeugdinstituut (Nji) aanwezig zijn en kort iets vertellen over de landelijke Kennisnetwerk Pleegzorg.

Deelname is gratis. Opgeven door een mail te sturen aan pleegzorg@yorneo.nl