Behoefte Onderzoek Pleegkinderen (project BOP)

door Anne Steenbakkers 

 

Project BOP is opgezet om de psychosociale behoeften van pleegkinderen in kaart te brengen en te achterhalen wat de impact van hun verleden, in het bijzonder seksueel misbruik, is op deze behoeften. Met deze kennis kunnen pleegouders en professionals beter in deze behoeften voorzien en kunnen pleegkinderen de optimale ontwikkelingsmogelijkheden geboden worden. Voor dit onderzoek wordt de kennis en expertise van jongvolwassen (ex-)pleegkinderen gebruikt, omdat zij het beste hun ervaren behoeften kunnen weergeven. Deze workshop bestaat uit twee onderdelen. In het eerste gedeelte worden de resultaten weergegeven van de behoeften van pleegkinderen met en zonder verleden van seksueel misbruik op het gebied van veiligheid, geborgenheid, autonomie en zelfontplooiing. In het tweede deel wordt dieper ingegaan op één specifieke behoefte van pleegkinderen, namelijk het vertellen of zwijgen over hun verleden en pleegzorgtijd.

 

Meer over de spreker

Anne Steenbakkers is promovenda op dit wetenschappelijk onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen onder leiding van prof. dr. Hans Grietens. Anne heeft orthopedagogiek gestudeerd in Leiden en heeft daar in 2013 haar master behaald.