Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen

door Marthe Schneijderberg, MSc. en Maartje Boers, MSc. 

Chronische traumatisering als gevolg van bijvoorbeeld mishandeling, huiselijk geweld, misbruik en/of verwaarlozing heeft een ontwrichtende werking op de ontwikkeling van kinderen. Ze hebben hierdoor onder meer moeite met zelfvertrouwen en vertrouwen in de ander en met het reguleren van hun emoties en gedrag. School kan voor getraumatiseerde kinderen een plek zijn waar ze zich veilig voelen en waar ze vertrouwen in zichzelf en anderen ontwikkelen. In de praktijk komen deze kinderen echter door hun gedragsproblemen op school vaak in een negatieve spiraal terecht die de traumaproblematiek juist versterkt. Het gedrag van getraumatiseerde kinderen kan voor leerkrachten en leraren moeilijk te begrijpen zijn. In deze workshop wordt uitgelegd hoe leraren door traumasensitief les te geven een groot verschil kunnen maken in het leven van getraumatiseerde kinderen terwijl ze daarnaast zelf minder snel uitgeput raken. Voorbeelden uit de praktijk ondersteunen de theorie.  

 

De workshop is gebaseerd op het boek Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen. Een handboek voor het basisonderwijs (Auteurs: Leony Coppens, Marthe Schneijderberg, Carina van Kregten; Uitgeverij SWP, 2016)

 

Meer over de sprekers

Marthe Schneijderberg is orthopedagoog bij Intermetzo Polikliniek Haaglanden (voorheen het HKJ), Top Referent Trauma Centrum. Daar geeft zij onder andere hechtingsondersteunende ouder-kind therapieën en  ouderbegeleiding, waarin zij opvoeders begeleidt hun kind te helpen herstellen van de gevolgen van trauma en ook hun eigen stress te verlagen. Net als de thuissituatie, is de school bij uitstek een plek waar kinderen herhaalde, positieve, herstellende ervaringen op kunnen doen. Marthe geeft in dit kader psycho-educatie aan leerkrachten, zowel individueel als in groepen. 

 

Meer informatie over Maartje Boers, zie de workshop ‘Sherborne samenspel’.