Characteristics of Children in Foster Care, Family-Style Group Care, and Residential Care: A Scoping Review.

Nederlandse samenvatting 
door: Harmke Leloux-Opmeer 

 

Wanneer jeugdigen opgroeien onder risicovolle opvoedingsomstandigheden en deze met hulp van ambulante (dag)hulp onvoldoende verbeteren, kan worden gekozen voor een (tijdelijke) uithuisplaatsing om het kind te beschermen tegen een dreigende verstoorde psychosociale ontwikkeling. Hierbij is het van belang zicht te hebben op de specifieke behoeften en risico’s van de kinderen in de drie hoofdzorgvormen bij uithuisplaatsing (pleegzorg, gezinshuis, open residentie). Met hulp van een scoping review is onderzocht welke typerende kenmerken er in de literatuur bekend zijn voor basisschoolkinderen met gemiddelde intelligentie in pleegzorg, gezinshuizen of open residentie en welke overeenkomsten en verschillen er zijn.

 

Uit de review blijkt dat een grote meerderheid van de kinderen te kampen heeft met ernstige problemen binnen de individuele-, gezins- en sociale context. Deze problemen verschillen echter zowel in ernst als in het soort problemen tussen de kinderen in de drie zorgvormen. De review toont daarnaast enkele kennishiaten aan in relatie tot belangrijke risicofactoren zoals de kwaliteit van de hechting. Er is meer onderzoek nodig om deze lacunes op te vullen en om de ontwikkeling van de kinderen tijdens de plaatsing in de verschillende zorgvormen te relateren aan hun situatie bij opname. Dit zal bijdragen aan de ontwikkeling van een evidence-based assessment-tool om een meer gefundeerde keuze te maken voor een bepaald type 24-uurs zorg als uithuisplaatsing noodzakelijk is.

 

Referentie: 

Leloux-Opmeer, H., Kuiper, C., Swaab, H., & Scholte, E. (2016). Characteristics of Children in Foster Care, Family-Style Group Care, and Residential Care: A Scoping Review. Journal of Child and Family Studies, 1-15.

 

Het gehele (engelstalige) artikel is hieronder te vinden in pdf.