Training Incredible Years voor ouders

Incredible Years (Webster-Stratton & Reid, 2003) is een groepstraining voor ouders van kinderen van 3 tot en met 6 jaar die een oppositioneel-opstandige of antisociale gedragsstoornis hebben, of het risico lopen een van deze stoornissen te ontwikkelen. In achttien wekelijkse sessies worden de (pleeg)ouders getraind in opvoedvaardigheden, met als doel vermindering van de gedragsproblemen van het kind. Incredible Years is door de Erkenningscommissie Interventies beoordeeld als ‘effectief volgens sterke aanwijzingen’.

 

Hoewel Incredible Years niet specifiek voor pleegouders is ontwikkeld, blijkt deze ook effectief bij pleegouders en pleegkinderen. In verschillende studies zijn de effecten van Incredible Years bij pleegouders onderzocht. Resultaten van een RCT (N=64 jongeren en hun (pleeg)ouders) laten een significante verbetering van positieve opvoedvaardigheden en co-ouderschap bij zowel de ouders als de pleegouders na afloop van de interventie zien. Bij follow-up rapporteren de pleegouders minder externaliserende problemen bij het pleegkind (Linares, Montalto, Li & Oza, 2006). Een studie van Bywater en collega’s (2010) onder 46 pleegouders laat bij follow-up een significante vermindering van gedragsproblemen bij het pleegkind zien.

 

Deze training gaat, bij voldoende aanmeldingen, binnenkort van start bij Yulius in Dordrecht. 

Interesse in het volgen van deze training? Mail ons. 

 

Literatuur: 
Bywater, T., Hutchings, J., Linck, P., Whitaker, C., Daley, D., Yeo, S. T., & Edwards, R. T. (2010). Incredible years parent training support for foster carers in Wales: A multi-centre feasibility study. Child: Care, Health and Development, 37(2), 233-243.
Linares, L. O., Montalto, D., Li, M., & Oza, V. S. (2006). A promising parenting intervention in foster care. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 74(1), 32-41.
Webster-Stratton, C., & Reid, M. (2003). The incredible years parents, teachers, and children training series: A multifaceted treatment approach for young children with conduct problems. In A. E. Kazdin & J. R. Weisz (red.), Evidenced-based psychotherapies for children and adolescents (pp. 224-240). New York: Guilford.