Therapeutische pleegzorg onderzocht

Voor therapeutische pleegkinderen met ernstige emotionele, relationele en gedragsproblemen is behandeling nodig waarbinnen de aanpak van gedrag wordt gecombineerd met een trauma- en gehechtheidsgerichte aanpak. De complexe problematiek van de doelgroep vraagt duidelijk om specialistische hulp die is toegesneden op de problemen met gedrag, trauma en gehechtheid. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Caroline Jonkman (mei, 2015). Een Nederlandse samenvatting van het proefschrift is hieronder te vinden. Meer informatie over het proefschrift in VU-DARE.