Blog: Van confectie naar een maatwerkpak

Naar aanleiding van het onderzoek naar welke criteria voorspellen wat de eerst aangewezen zorgvorm bij uithuisplaatsing is, is een toegankelijk blog geschreven. Om de keten van (over)plaatsingen, toenemende psychosociale problemen bij kinderen en overbelasting van ouders en pleegouders, te doorbreken is volgens de schrijfster 'maatwerk' nodig.

 

Lees hier het blog over het maatwerk dat nodig is om een goede match te vinden tussen de problematiek van het kind en het gezin enerzijds en de benodigde hulp anderzijds.