Timon

SGJ Christelijke Jeugdzorg is sinds 1 janauri 2016 gefuseerd met Timon, een professionele christelijke jeugdzorgaanbieder.

 

Timon is een bevlogen organisatie met een geheel eigen benadering van de zorg. Vanaf het eerste uur is de inzet van vrijwilligers verweven in hun zorgvisie. Timon richt zich al meer dan 30 jaar op zorg voor gezinnen, jongeren en jongvolwassenen. Timon is met name werkzaam in de grootstedelijke regio’s Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.

 

Timon richt zich op zorg voor jongeren en jongvolwassenen van 12 t/m 23 jaar en hun gezin. Ze ondersteunen jongeren bij problemen met opgroeien op weg naar zelfstandigheid en volwassenheid. En bieden ouders hulp bij opvoedproblemen.

 

De motivatie en inspiratie van Timon is de christelijke levensovertuiging, waarbij iedere jongere of ouder, ongeacht (culturele) achtergrond en levensovertuiging, een beroep kan doen op Timon. Hierbij hebben ze aandacht voor diversiteit.

 

Meer informatie over Timon?

http://www.timon.nl