Rubicon Jeugdzorg

Rubicon jeugdzorg biedt hulp aan jeugdigen tot 23 jaar en hun gezin in Noord en Midden Limburg. Onder het motto 'Rubicon helpt je vooruit' biedt Rubicon kinderen en gezinnen die het moeilijk hebben de helpende hand. De hulpvraag van de jeugdige staat daarbij altijd centraal. De hulp is zo licht mogelijk en wordt gegeven in een zo gewoon mogelijke situatie en zo dicht mogelijk bij huis. Alleen als het niet anders kan, wordt de hulp bij Rubicon zelf gegeven. Samen met het kind en het gezin wordt bekeken welke (combinatie van) hulp nodig is. Dat kan omdat Rubicon verschillende hulpvormen heeft, die zijn samengebracht in diverse regioteams:

  • acute zorg;
  • hulp aan huis (ambulante hulpverlening);
  • pleegzorg;
  • verblijf bij Rubicon (residentiële zorg);
  • hulp na seksueel misbruik;
  • trainingen en cursussen.

 

Meer informatie over Rubicon?

Klik hier voor de website van Rubicon Jeugdzorg