Publicaties Pleegzorg

Recent zijn er op www.nji.nl verschillende publicaties verschenen die in opdracht van het Kennisnetwerk Pleegzorg zijn uitgevoerd. 

 

Continuïteit van pleegzorg (door Mariska Zoon):

Continuïteit en voorspelbaarheid zijn belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Daarom moeten overplaatsingen zoveel mogelijk worden voorkomen. In opdracht van het Kennisnetwerk Pleegzorg is een literatuurstudie gedaan naar continuïteit en het voorkomen van overplaatsingen. De review 'Continuïteit van pleegzorg' beschrijft de belangrijkste conclusies van de studie. De gelijknamige factsheet geeft een praktische vertaling van deze kennis voor de beroepspraktijk.

 

Ontwikkeling van het pleegkind (door Willeke Daamen) 

Pleegkinderen hebben vaak op meerdere gebieden problemen, bijvoorbeeld in hun fysieke, cognitieve, sociale of emotionele ontwikkeling. Betrokkenen bij een pleegkind moeten daarom goed zicht hebben op de ontwikkeling van het kind en mogelijke belemmeringen of risico's. In opdracht van het Kennisnetwerk Pleegzorg is een literatuurstudie gedaan naar de ontwikkeling van pleegkinderen. De review 'Ontwikkeling van het pleegkind' beschrijft de belangrijkste conclusies van de studie. De gelijknamige factsheet geeft een praktische vertaling van deze kennis voor de beroepspraktijk.

 

Begeleiden van pleegouders: wat werkt? (door WIlleke Daamen)

Pleegkinderen hebben vaak meer en specifiekere ondersteuning nodig van hun pleegouders dan andere kinderen van hun ouders vragen. Daarom moeten pleegouders voldoende ondersteuning en begeleiding krijgen. In opdracht van het Kennisnetwerk Pleegzorg is een literatuurstudie gedaan naar belangrijke factoren in de begeleiding van pleegouders. De review 'Begeleiden van pleegouders: wat werkt?' beschrijft de belangrijkste conclusies van de studie. De gelijknamige factsheet geeft een praktische vertaling van deze kennis voor de beroepspraktijk.

 

Effectieve interventies voor pleegkinderen en pleegouders (door Mariska Zoon)

Naast de reguliere ondersteuning voor pleeggezinnen kan het nodig zijn extra interventies in te zetten tegen emotionele en gedragsproblemen van pleegkinderen. In opdracht van het Kennisnetwerk Pleegzorg is een literatuurstudie gedaan naar die interventies. De review 'Effectieve interventies voor pleegkinderen en pleegouders' beschrijft de belangrijkste conclusies van de studie. De factsheet 'Effectieve jeugdinterventies pleegzorg' geeft een praktische vertaling van deze kennis voor de beroepspraktijk.