Leger des Heils

 

Het Leger des Heils heeft een landelijk werkende organsiatie voor pleegzorg

 

Als een kind tijdelijk in een ander gezin moet opgroeien, vindt het Leger des Heils het belangrijk dat dit zoveel mogelijk in zijn of haar vertrouwde omgeving is. Daarom geven zij de voorkeur aan plaatsing bij familie of bekenden van kind en/of ouders. Ze onderzoeken goed wat de beste plek is voor het kind. Als plaatsing binnen het familie- of sociale netwerk niet mogelijk is, zorgen ze voor plaatsing in een gezin uit hun bestand van pleegouders.

 

 

Het Leger des heils zet zich er voor in dat ieder kind na verloop van tijd kan terugkeren naar de eigen ouders. Alle activiteiten zijn hierop gericht. Om de terugkeer naar huis mogelijk te maken, werken ze zo nauw mogelijk samen met ouders, kinderen, pleegouders en Bureau Jeugdzorg. Hiervoor voeren ze startbesprekingen en evaluaties. Als uiteindelijk blijkt dat een terugkeer naar huis niet meer mogelijk is, dan werken ze aan een plaatsing gericht op de permanente opvoeding van het kind binnen een pleeggezin.

 

Gezinnen en kinderen komen vanuit verschillende achtergronden, door verschillende problemen bij het Leger des Heils terecht. Daarom hebben ze verschillende vormen van pleegzorg, zoals bijvoorbeeld Crisispleegzorg, Terug-naar-huis pleegzorg, Vakantiepleegzorg en Weekendpleegzorg.

 

Meer informatie over het Leger des Heils pleegzorg?

http://www.legerdesheils.nl/pleegzorg