Haags Kinder- en Jeugdtherapeuticum

Het Haags Kinder- en Jeugdtherapeuticum (HKJ) is een polikliniek voor diagnostiek en behandeling bij kinderen en jeugdigen van 0 tot 18 jaar met (het vermoeden van) traumagerelateerde problematiek, al dan niet in combinatie met een verstandelijke beperking. Het HJK is een onderdeel van Zonnehuizen Kind & Jeugd.

 

Zonnehuizen Kind & Jeugd en Onderwijs biedt zorg, behandeling en onderwijs aan kinderen en jongeren met een complexe hulpvraag. Antroposofie is daarbij een inspiratiebron. Sinds begin 2012 is Zonnehuizen verbonden aan Intermetzo (voorheen LSG-Rentray) en heet sinds januari 2014 ‘Intermetzo Zonnehuizen’. Hun gezamenlijke missie is om samen met kinderen, jongeren, hun ouders en collega-organisaties te werken aan de ontwikkeling van een betekenisvol bestaan.

 

Het HKJ is erkend als Top Referent Trauma Centrum (TRTC) en heeft specifieke expertise op het gebied van diagnostiek en behandeling van kinderen en jeugdigen met traumagerelateerde problematiek. Traumagerelateerde problematiek kan bijvoorbeeld ontstaan wanneer een kind een ernstige of onverwachte gebeurtenis heeft meegemaakt, zoals een verkeersongeluk of verlies van een dierbare. Dit wordt enkelvoudig trauma genoemd. Bij veel van de kinderen die bij het HKJ behandeling krijgen, is sprake van complex trauma. Het gaat hierbij om kinderen die op jonge leeftijd in hun gezinssituatie meerdere traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt zoals seksueel misbruik, verwaarlozing en/of huiselijk geweld.

 

Meer informatie over Intermetzo? 

www.intermetzo.nl

 

Meer informatie over het Top Referent Trauma Centrum Haags Kinder- en Jeugdtherapeuticum?

www.intermetzo.nl/polikliniek-intermetzo-zonnehuizen-den-haag