Gabrine Jagersma

Functie: Orthopedagoog/Onderzoeker
Locatie: Yulius Academie
 
 
Gabrine is afgestudeerd als Orthopedagoog aan de VU (afstudeerrichting: Klinische Orthopedagogiek). Graag combineert ze wetenschap en praktijk door haar werk als onderzoeker bij de Yulius Academie te combineren met het verrichten van diagnostiek op de poli en als pgb-begeleider te werken met kinderen en met verschillende psychiatrische problematiek. Bij de VU heeft zij, als onderzoeksmedewerker, meegewerkt aan een onderzoek naar de effectiviteit van een programma voor kinderen die getuige/slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld. 
 
In september 2012 is Gabrine begonnen bij de Yulius Academie. Sinds januari 2013 is ze werkzaam als onderzoeker binnen de lijn neuropsychiatrie en trauma & hechting en als orthopedagoog bij de poli autisme van Yulius.
Sinds 2017 is zij in opleiding tot GZ psycholoog.
 
Wetenschappelijke interesse:
Ontwikkelingspsychopathologie, klinische interventiestudies.
 
Lopende projecten:
 
Positief Opvoeden bij Pleegzorg: onderzoek naar vormen van begeleiding voor pleeggezinnen met pleegkinderen in de leeftijd van 1 tot 6 jaar oud.  
 
AWA (Academische Werkplaats Autisme) Samen doen!: De werkgroep Adolescentie richt zich op de vraag in hoeverre jongeren met autisme ondersteuning wensen en ontvangen bij het opbouwen van romantische, intieme relaties en hoeverre het bestaande lesaanbod op het voortgezet onderwijs hierbij aansluit.
Het doel is om gemeenschappelijke inzichten en materialen te bundelen tot een helder overzicht van lesmateriaal relationele en seksuele vorming binnen het voortgezet onderwijs, speciaal voor klassen met leerlingen met autisme. Daarnaast houdt ze zich bezig met de implementatie van PEERS (evidence-based sovatraining) binnen Yulius.