Eerste aangewezen woonvorm bij uithuisplaatsing

“Oost, West, Pleegzorg Best? Welke criteria voorspellen wat de eerst aangewezen zorgvorm bij uithuisplaatsing is?“

Beschrijving

Wanneer jeugdigen opgroeien onder risicovolle opvoedingsomstandigheden en deze middels ambulante (dag)hulp onvoldoende verbeteren, kan worden gekozen voor een (tijdelijke) uithuisplaatsing om het kind te beschermen tegen een dreigende verstoorde psychosociale ontwikkeling. Conform de richtlijnen voor alternatieve zorg voor kinderen is pleegzorg de eerst aangewezen hoofdzorgvorm bij uithuisplaatsing, omdat deze vorm van jeugdzorg het dichtst bij een natuurlijke gezins- en opvoedingssituatie ligt. Het is echter de vraag of een pleegzorgplaatsing voor alle kinderen die te maken krijgen met een uithuisplaatsing de beste oplossing is. Voor de juistheid van de richtlijn is nog maar weinig wetenschappelijk bewijs voorhanden.

 

Middels (longitudinaal) vergelijkend onderzoek wordt onderzocht welke criteria in deze situatie voorspellen wat de eerst aangewezen zorgvorm bij uithuisplaatsing is. Allereerst is middels een literatuurreview in kaart gebracht wat op dit moment bekend is over typerende doelgroepkenmerken van kinderen binnen de pleegzorg, gezinshuizen en residentiële hulpverlening. Daarnaast worden 200 respondenten van 4- 12 jaar (72 pleegzorg, 38 gezinshuis, 90 residentie) een jaar lang gevolgd vanaf de start van de uithuisplaatsing om de doelgroepkenmerken bij aanvang en ontwikkelingen na een jaar hulp in beeld te brengen. Tot slot zal op grond van de verzamelde data onderzocht worden welke criteria kunnen voorspellen welke zorgvorm het best aansluit bij welke kinderen.

 

Onderzoeksinstelling

Horizon Jeugdzorg en Onderwijs  i.s.m. Universiteit Leiden; afdeling orthopedagogiek
 

Onderzoekers

Harmke Leloux-Opmeer, Chris Kuiper
Promotoren: Prof dr. E.M Scholte & Prof. Dr. H. Swaab.

 

Financier

Gereformeerd Burgerweeshuis Rotterdam

 

Verwachte einddatum

Eind 2016

 

Lees hier het blog dat onderzoeker Harmke Leloux-Opmeer schreef n.a.v. haar onderzoek.

Hieronder vindt u (in pdf) het onderzoeksrapporten en bijbehorende samenvattingen: