Samenvatting ESTD congres 2016: Trauma, dissociation and affect dysregulation across the life-span

Internationaal congres over Trauma, Dissociatie en Affect Dysregulatie in Amsterdam

 

 

Voor de vijfde keer organiseerde de European Society for Trauma and Dissociation (ESTD) hun tweejaarlijkse congres, ditmaal in de Beurs van Berlage te Amsterdam. Van 14 tot 16 april kwamen ruim 450 psychotherapeuten en onderzoekers bijeen om thema’s te bespreken rondom trauma, dissociatie en affect dysregulatie gedurende alle levensfasen. Annemiek van Dijke, leidend specialist bij COLK, senior onderzoeker bij de Yulius Academie, associate professor bij de Vrije Universiteit Amsterdam, hoofd KP-opleider bij de RINO Amsterdam en mede-organisator van dit congres, presenteerde op dag 2 haar keynote.

 

Centraal in haar verhaal stond de verstoorde zelfregulatie van cliënten met somatisatiestoornissen en conversie zoals die bij COLK worden gediagnosticeerd en behandeld. Onderliggend aan deze stoornissen is vaak een disfunctionele zelfregulatie te herkennen. Vaak heeft deze disfunctionele zelfregulatie te maken met complex traumatische gebeurtenissen in de kindertijd. De impact kan op latere leeftijd tot uiting komen in de adolescentie, (jong) volwassenheid en in de derde levensfase en leiden tot verschillende stoornissen, zoals somatisatiestoornissen /conversie en dissociatieve stoornissen, maar ook angststoornissen zoals (complex) PTSD, persoonlijkheidsstoornissen en depressie.

 

Vervolgens maakte Annemiek verschillende ontwikkelingspaden duidelijk van traumatische ervaringen in de kindertijd naar psychische stoornissen in de volwassenheid door een onderscheid te presenteren tussen inhibitoire en exhibitoire verstoringen in de zelfregulatie. Dit onderscheid lijkt betekenisvol; ondersteund door resultaten van haar jarenlange onderzoek en casusbeschrijvingen vanuit de praktijk toonde Annemiek aan dat cliënten wiens zelfregulatie gekenmerkt wordt door onderregulatie andere problematiek presenteren dan cliënten die overreguleren. Kennis hiervan helpt clinici om hun behandeling toe te spitsen op de individuele behoeften van hun cliënten. Aan de hand van behandeleffecten die Annemiek en haar COLK-collega’s hebben behaald werd aangetoond dat er veel bereikt kan worden, niet alleen op klachtniveau maar ook in het verbeteren van de kwaliteit van het leven van deze cliënten.

 

Ook andere sprekers deelden hun kijk op trauma, dissociatie en affect dysregulatie. Onder andere Julian D. Ford, Suzette Boon en Janina Fisher verzorgden een workshop. Overige keynote sprekers waren onder andere Selma Leydesdorff over trauma’s van kinderen van ouders die vermoord zijn in Sobibor, Ira Brenner over de laatste nog levende overlevenden van de Holocaust en Frans de Waal over sociale regulatie en dysregulatie bij dieren.

 

Het volgende ESTD-congres zal in Bern plaatsvinden van 9 tot 11 november 2017, met als thema kindermishandeling en –verwaarlozing en de relatie met politie en justitie.